INFORMACJE:

 

Platforma edukacyjna DigiPlace4all powstała w ramach międzynarodowego projektu „Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” realizowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

DigiPlace4all to przestrzeń funkcjonowania wirtualnej społeczności osób z niepełnosprawnościami, nauczycieli akademickich, trenerów zawodowych oraz pracodawców. Jej celem jej wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych osób
z niepełnosprawnościami oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie dostępności edukacji i zatrudnienia. Wirtualną społeczność podtrzymują, rozbudowują i promują jej członkowie. Kanały komunikacyjne, dostępne na platformie, umożliwiają nawiązywanie i nieustannie wzmacnianie relacji, aby dzielić doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Zapewnia to istnienie zawsze dostępnego i aktualnego źródła informacji i wsparcia.

 

Sukces DigiPlace4all zależy od aktywności i zaangażowania użytkowników. Dzięki rejestracji na platformie można  zyskać:

  • nowe narzędzie współpracy z pracodawcami i sektorem pozarządowym;

  • wsparcie działań na rzecz zwiększania dostępności edukacji dla osób z niepełnosprawnościami;

  • nowe narzędzie komunikacji między  pracownikami uczelni a studentami z niepełnosprawnościami.

 Udział w budowaniu społeczności DigiPlace4all to także okazja do wzmocnienia więzi społeczności akademickiej. DigiPlace4all, stanie się w niedalekiej przyszłości ogólnodostępnym, trwałym źródłem wzajemnego wsparcia, przekładającym się na wzrost włączenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wyrażamy nadzieję, że platforma okaże się interesującą i przydatną formą komunikacji oraz współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo u koordynatora projektu, pani Małgorzaty Polak: malgorzata.polak@firr.org.pl, tel. 663 660 049.

Zapraszamy do rejestracji!