PLAN KAMPUSU SGGW w Ursynowie

LEGENDA

 

wejście przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

w budynkach, które posiadają więcej niż jedno wejście

 

1

Centrum Informatyczne

22

Klinika Małych Zwierząt

2

Wydawnictwo SGGW, COBiS

23

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

3

Dziekanaty Studiów Międzywydziałowych

Wydział Nauk o Zwierzętach

4

Wydział Nauk Humanistycznych

24

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

5,6,7

Wydział Nauk Ekonomicznych

25

Zwierzętarnia

8

Administracja Uczelni,

26

Hala Sportowa

Biuro Spraw Studenckich,

27

Basen

AGROKADRA,

28

Centrum Językowo-Sportowe

Biuro Nauki

29

Stacja Uzdatniania Wody

Biuro Współpracy z Zagranicą

32

Wydział Nauk o Żywności,

9

Aula Kryształowa

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,

10

Agendy Studenckie

33

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

KURS-AR

34

Wydział Leśny, Wydział Technologii Drewna

11 Kwestura, Kasa, Bank  

Wydział Zastosowań Informatyki i matematyki

12

Rektorat 

35

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

13

Administracja Uczelni

37

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

15

Działy Techniczne, Inspektorat BHP

Wydział Rolnictwa i Biologii

16

Hala Maszyn WTD

38,41-47

Domy Studenckie 

17-19, 21

Wydział Inżynierii Produkcji 

39

Hotel Asystencki “IKAR”

20

Hala Maszyn WIP

48

Biblioteka Główna