W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studiuje ponad 300 osób z udokumentowanymi różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. Regulamin Studiów zawiera stosowne zapisy dotyczące tej grupy studentów,  jak choćby gwarancję form przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dostosowanych do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności.

Nauczyciele akademiccy, rozpoczynając pracę w SGGW są zobligowani do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu, w czasie którego zapoznają się z metodami wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia uniwersyteckiego.

Zaplecze techniczne SGGW, w tym budynki dydaktyczne nowej części kampusu, w większości są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu  (podjazdy, miejsca parkingowe, toalety), a w starej - sukcesywnie modernizowane. W domach studenckich część pokojów uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcją narządów ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

Wszyscy studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością, po złożeniu stosownych dokumentów,  otrzymują specjalne stypendium, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

UWAGA !  Dyżury Pełnomocnika zawieszone do odwołania

Bezpłatna aktywna rehabilitacja – stacjonarnie i ONLINE
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym umożliwia bezpłatną rehabilitację – w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”, współfinansowanym ze środków PFRON. W zajęciach można uczestniczyć stacjonarnie, jak również ONLINE. --> Więcej informacji

Wolontariat koleżeński.
W ramach Wolontariatu Koleżeńskiego “Mary i Max” tworzymy “pary koleżeńskie” pomiędzy uczestnikami z autyzmem/Zespołem Aspergera i wolontariuszami dobranymi pod względem wieku, zainteresowań i miejsca zamieszkania. Jeśli jesteś zainteresowany – zapoznaj się z --> informacją

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla

absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. --> Więcej

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
Informacja o projekcie dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Wsparcie coacha, konsultacje, warsztaty, pomoc asystenta, kursy zawodowe, staże.
--> Więcej informacji

Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością? www.naukabezbarier.pl  Dowiedz się więcej! Odwiedź informacyjno-edukacyjną platformę będącą kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnością, środowiska akademickiego i przedsiębiorców.

TPM Towarzystwo Pomocy Młodzieży - Program terapeutyczny: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” - kierowany do osób  w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego --> Więcej

Płatne staże
w
administracji
publicznej

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w procesie rekrutacji na: Płatny staż w Ministerstwie.

Miejsce stażu: Warszawa

Możliwość odbycia stażu między innymi w jednym z poniższych miejsc:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Statystyczny, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Komenda Główna Policji, Główny Inspektorat Transportu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

--> Więcej informacji

SPOZA

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie Laboratorium zatrudnienia. Jeśli masz trudności ze znalezieniem pracy lub z jej utrzymaniem, zgłoś się do nas. Szukanie pracy jest naszą pasją! Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby po kryzysach psychicznych (ze schorzeniami psychicznymi), niesprawne intelektualnie, niedowidzące, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm), z niepełnosprawnością sprzężoną.
--> Szczegóły projektu

   
Portal pracy dla osób z niepełnosprawnościami (link w obrazku)
   

Główny Urząd Statystyczny

Pracodawca równych szans

Główny Urząd Statystyczny zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zainteresowane pracą w GUS do aplikacji na oferty pracy Urzędu.

--> Więcej informacji

Ogólnopolska

Baza Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych

Jesteś studentem lub absolwentem?

Posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnoprawności?

Sprawdź -> Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Aktywny i bezpieczny - samoobrona z elementami sztuk walki dla osób z dysfunkcją wzroku.

Fundacja Niezwyciężony i Fundacja CEDUNIS zapraszają na treningi grupowe z samoobrony z elementami sztuk walki. Zajęcia przeznaczone są dla pań i panów od 16 roku życia. --> więcej informacji

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „POMOC MALTAŃSKA” Zaprasza STUDENTÓW oraz niepracujące osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze wsparcia  w znalezieniu pracy a także zdobyciu doświadczenia zawodowego  --> Więcej na temat

   

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy ofert pracy. Zapraszamy! --> Więcej na temat

   
 

 

 

Bezpłatne doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Fundacja Aktywizacja, Ul. Narbutta 49/51 lok.2, tel. 22 565 48 79. Więcej informacji w załączniku.

 

 

Ulotka Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie