W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studiuje ponad 300 osób z udokumentowanymi różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. Regulamin Studiów zawiera stosowne zapisy dotyczące tej grupy studentów,  jak choćby gwarancję form przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dostosowanych do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności.

Nauczyciele akademiccy, rozpoczynając pracę w SGGW są zobligowani do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu, w czasie którego zapoznają się z metodami wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia uniwersyteckiego.

Zaplecze techniczne SGGW, w tym budynki dydaktyczne nowej części kampusu, w większości są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu  (podjazdy, miejsca parkingowe, toalety), a w starej - sukcesywnie modernizowane. W domach studenckich część pokojów uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcją narządów ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

Wszyscy studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością, po złożeniu stosownych dokumentów,  otrzymują specjalne stypendium, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

Główny Urząd Statystyczny

Pracodawca równych szans

Główny Urząd Statystyczny zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zainteresowane pracą w GUS do aplikacji na oferty pracy Urzędu.

Więcej informacji

XV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kraków, 13-15 lipca 2018 r. Hasłem przewodnim Spotkania jest „START do KarieryOrganizatorzy: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH i UEK --> Więcej (informacja, rejestracja, program)

TPM Towarzystwo Pomocy Młodzieży - Program terapeutyczny: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” - kierowany do osób  w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego --> Więcej

Ogólnopolska

Baza Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych

Jesteś studentem lub absolwentem?

Posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnoprawności?

Sprawdź -> Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

"PRZEPIS NA SUKCES"

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje lub nabyć kompetencje  przydatne w podjęciu zatrudnienia? - zostań uczestnikiem projektu „Przepis na sukces – wsparcie osób z niepełnosprawnościami”. Projekt oferuje: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, z pośrednikiem pracy, indywidualnie dopasowane, wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe, 3 miesięczny staż, stypendium stażowe. Warunki uczestnictwa, regulamin, formularz zgłoszeniowy --> Więcej

"Od stażu

do angażu"

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację Projektu  „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Szczegółowe informacje o grupie docelowej, rekrutacji i oferowanym wsparciu --> Więcej

Zaproszenie do udziału w V edycji Wolontariatu Koleżeńskiego “Mary i Max” - programu wspierającego młodzież i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest posiadanie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 --> Więcej

Szukasz pracy? Jesteś osobą niepełnosprawną? - zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat z województwa mazowieckiego”. Wsparcie trenera, poradnictwo zawodowe, szkolenia, oferty pracy, stypendium szkoleniowe.... --> Więcej

Zadanie publiczne pod tytułem „Praca dla Nas!” - Celem działań jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i zwiększenie zatrudnienia tych osób w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa i jednostkach podległych (biurach i urzędach dzielnic).
--> Więcej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
Celem głównym jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.
--> Więcej

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, udostępnienie grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, umożliwiające zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi --> Więcej

Aktywny i bezpieczny - samoobrona z elementami sztuk walki dla osób z dysfunkcją wzroku.

Fundacja Niezwyciężony i Fundacja CEDUNIS zapraszają na treningi grupowe z samoobrony z elementami sztuk walki. Zajęcia przeznaczone są dla pań i panów od 16 roku życia. --> więcej informacji

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „POMOC MALTAŃSKA” Zaprasza STUDENTÓW oraz niepracujące osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze wsparcia  w znalezieniu pracy a także zdobyciu doświadczenia zawodowego  --> Więcej na temat

   

Platforma edukacyjna DigiPlace4all powstała w ramach międzynarodowego projektu „Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” realizowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  --> Więcej na temat

   

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy ofert pracy. Zapraszamy! --> Więcej na temat

   
 

 

 

Bezpłatne doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Fundacja Aktywizacja, Ul. Narbutta 49/51 lok.2, tel. 22 565 48 79. Więcej informacji w załączniku.

 

 

Ulotka Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie