W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studiuje ponad 300 osób z udokumentowanymi różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. Regulamin Studiów,  obowiązujący od 1 października 2013 roku, zawiera stosowne zapisy dotyczące tej grupy studentów,  jak choćby gwarancję form przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dostosowanych do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności.

Nauczyciele akademiccy, rozpoczynając pracę w SGGW są zobligowani do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu, w czasie którego zapoznają się z metodami wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia uniwersyteckiego.

Zaplecze techniczne SGGW, w tym budynki dydaktyczne nowej części kampusu, w większości są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu  (podjazdy, miejsca parkingowe, toalety), a w starej - sukcesywnie modernizowane. W domach studenckich część pokojów uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcją narządów ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

Wszyscy studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością, po złożeniu stosownych dokumentów,  otrzymują specjalne stypendium, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
Celem głównym jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.
--> Więcej

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, udostępnienie grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, umożliwiające zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi --> Więcej

 

Studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji pisze pracę nt. postaw studentów pełnosprawnych wobec studentów z niepełnosprawnością oraz nt. opinii studentów niepełnosprawnych na temat postaw ich kolegów z grupy.
Zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowych ankiet przez studentów:
Niepełnosprawnych -->
https://www.interankiety.pl/i/xDQAYpDB

Pełnosprawnych -->
https://www.interankiety.pl/i/bakko7a5

Uniwersytet Warszawski i Erasmus Student Network zapraszają na spotkanie szkoleniowe w dniach 20 – 21 marca 2017r. w Warszawie. Dowiesz się, jak stworzyć dostępne warunki do studiowania osobom niepełnosprawnym, weźmiesz udział w Dniu Dostępności, podczas którego będziemy testować budynki pod kątem dostępności dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Każdy uczestnik z Polski otrzyma równowartość 100 euro  na  pokrycie kosztów noclegu, dojazdu i wyżywienia. Zgłoszenia do 10 marca --> Więcej

Staże dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt "Od stażu do angażu"  bezpłatnie kursy zawodowey, 3-miesięczny płatny staż, oferty zatrudnienia, warsztaty umiejętności miękkich, pomoc asystenta --> więcej informacji

Rada Studentów z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają na III Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami Łódź 2017 pt. "Zdobywaj cele - możliwości masz wiele" 24-26 marca 2017 r.  --> zaproszenie i informacje organizacyjne

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - projekt "Młodzi, kompetentni, zatrudnieni - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego, celem którego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienie 80 osób niepełnosprawnych" --> więcej informacji

Aktywny i bezpieczny - samoobrona z elementami sztuk walki dla osób z dysfunkcją wzroku.

Fundacja Niezwyciężony i Fundacja CEDUNIS zapraszają na treningi grupowe z samoobrony z elementami sztuk walki. Zajęcia przeznaczone są dla pań i panów od 16 roku życia. --> więcej informacji

Projekt "Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy" Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś? Chcesz znaleźć ciekawą pracę?Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe? --> więcej informacji

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „POMOC MALTAŃSKA” Zaprasza STUDENTÓW oraz niepracujące osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze wsparcia  w znalezieniu pracy a także zdobyciu doświadczenia zawodowego  --> Więcej na temat

   

Platforma edukacyjna DigiPlace4all powstała w ramach międzynarodowego projektu „Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” realizowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  --> Więcej na temat

   

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy ofert pracy. Zapraszamy! --> Więcej na temat

   
 

 

 

Bezpłatne doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Fundacja Aktywizacja, Ul. Narbutta 49/51 lok.2, tel. 22 565 48 79. Więcej informacji w załączniku.

 

 

Ulotka Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Informator o programie terapeutycznym - Towarzystwa Pomocy Młodzieży