W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studiuje ponad 300 osób z udokumentowanymi różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. Regulamin Studiów,  obowiązujący od 1 października 2013 roku, zawiera stosowne zapisy dotyczące tej grupy studentów,  jak choćby gwarancję form przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dostosowanych do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności.

Nauczyciele akademiccy, rozpoczynając pracę w SGGW są zobligowani do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu, w czasie którego zapoznają się z metodami wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia uniwersyteckiego.

Zaplecze techniczne SGGW, w tym budynki dydaktyczne nowej części kampusu, w większości są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu  (podjazdy, miejsca parkingowe, toalety), a w starej - sukcesywnie modernizowane. W domach studenckich część pokojów uwzględnia potrzeby osób z dysfunkcją narządów ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. 

Wszyscy studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością, po złożeniu stosownych dokumentów,  otrzymują specjalne stypendium, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

Konsultacje

psychologiczne

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością.
Fundacja Centrum Integracja zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnością na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Jeśli odczuwacie potrzebę porozmawiania o problemach (w pracy, na uczelni, w relacjach) i chęć do wspólnego poszukiwania rozwiązań lub po prostu chcielibyście porozmawiać z kimś życzliwym, to zapraszamy do zgłoszenia się do nas.
--> Więcej informacji i kontakt

Szukasz pracy? Jesteś osobą niepełnosprawną? - zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat z województwa mazowieckiego”. Wsparcie trenera, poradnictwo zawodowe, szkolenia, oferty pracy, stypendium szkoleniowe.... --> Więcej

Zadanie publiczne pod tytułem „Praca dla Nas!” - Celem działań jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i zwiększenie zatrudnienia tych osób w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa i jednostkach podległych (biurach i urzędach dzielnic).
--> Więcej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
Celem głównym jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.
--> Więcej

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, udostępnienie grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, umożliwiające zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi --> Więcej

Aktywny i bezpieczny - samoobrona z elementami sztuk walki dla osób z dysfunkcją wzroku.

Fundacja Niezwyciężony i Fundacja CEDUNIS zapraszają na treningi grupowe z samoobrony z elementami sztuk walki. Zajęcia przeznaczone są dla pań i panów od 16 roku życia. --> więcej informacji

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „POMOC MALTAŃSKA” Zaprasza STUDENTÓW oraz niepracujące osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze wsparcia  w znalezieniu pracy a także zdobyciu doświadczenia zawodowego  --> Więcej na temat

   

Platforma edukacyjna DigiPlace4all powstała w ramach międzynarodowego projektu „Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” realizowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  --> Więcej na temat

   

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie wejść na rynek pracy? Zgłoś się do Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – pomożemy napisać CV, doradzimy, damy dostęp do bazy ofert pracy. Zapraszamy! --> Więcej na temat

   
 

 

 

Bezpłatne doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Fundacja Aktywizacja, Ul. Narbutta 49/51 lok.2, tel. 22 565 48 79. Więcej informacji w załączniku.

 

 

Ulotka Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Informator o programie terapeutycznym - Towarzystwa Pomocy Młodzieży