Rehabilitacja  niepełnosprawnych studentów w SGGW

--------------------------------------------------------------------------------------------

Studium Wychowania Fizycznego SGGW organizuje grupowe zajęcia rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych. Odbywają się ona zarówno w salach sportowych jak i na basenie, zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie Studium (http://wf.sggw.pl/ - zakładka w menu po lewej stronie).


W przypadkach indywidualnych należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia pana mgr. Tadeusza Góreckiego (w wyznaczonych terminach zajęć). Przed przystąpieniem do zajęć należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie określające rodzaj niepełnosprawności i ewentualne zalecenia lub przeciwwskazania medyczne związane z rodzajem niepełnosprawności.