www.pfron.org.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.tus.org.pl

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (Fundacja TUS)

www.sprawni.caritas.pl 

Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla osób niepełnosprawnych

www.ozon.org.pl

Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

 

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych